W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 15 stycznia 2021 r. pragnę poinformować, że nasza oferta złożona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w naborze 2021 r. została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Otrzymaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki w wysokości 80zł miesięcznie na 1 miejsce opieki a okres dofinansowania jest od 01.01.2021 do 31.12.2021. Dostaliśmy dofinansowanie na 21 miejsc.