SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA*

6:30 Przyjmowanie dzieci
7:30 Rozchodzenie się dzieci do swoich sal
8:00 Przygotowanie do śniadania
8:30-9:00 Śniadanie
9:00 Higiena po śniadaniu
9:30-10:00 Zajęcia dodatkowe adekwatne do planu tygodniowego
10:10-10:30 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
10:45 Wyjście na spacer/plac zabaw
11:45 Przygotowanie do obiadu
11:30-12:15 Obiad (dla grup żłobkowych)
12:30-13:00 Obiad (dla grup przedszkolnych)
12:30-14:15 Leżakowanie (dla grup żłobkowych)
13:30- 14:30 Leżakowanie i swobodne odpoczywanie (dla grup przedszkolnych)
14:30 Przygotowanie do podwieczorku
14:45-15:15 Podwieczorek
15:30-17:00 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela
17:00-18:00 Swobodna zabawa w podgrupach/rozchodzenie się dzieci do domu

*plan dnia jest ruchomy i uzależniony od dodatkowych zajęć, przedstawień, dni tematycznych.

Oferujemy:

  • Kompletną i troskliwą opiekę nad dziećmi w systemie całodziennym i godzinowym od pon. do pt. w godz. od 6:30- 18:00
  • profesjonalną opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie dzieci dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb,
  • Wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
  • Autorskie programy, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w późniejszym nauczaniu przedszkolnym jak i w życiu dorosłym,
  • Komplet podręczników , kredek, flamastrów, zeszytów i innych materiałów potrzebnych do prac rysunkowych i plastycznych
  • Zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Komfortowe warunki pobytu dzieci w małych grupach,
  • Atmosferę szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa, uprzejmości, dzielenia się i szanowania siebie nawzajem,
  • Szeroki wachlarz zajęć podstawowych i dodatkowych: zabawa językiem angielskim warsztaty plastyczne, umuzykalniające, teatralne, gimnastyka ogólnorozwojowa, przyroda.

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielkami Placówki a Rodzicem.